Home / Bransamente electrice / Avizul de amplasament si avizul edilitar

Avizul de amplasament si avizul edilitar

Avizul de amplasament este avizul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, in care se precizeaza punctual de vedere al acestuia fata de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului.

Acte necesare aviz de amplasament pentru obtinerea autorizatiei de construire a unui obiectiv sau pentru retele edilitare(consumatori casnici sau agenti economici) pentru constructii noi sau existente:

–      cerere tip(formular ENEL);

–      act de identitate(pentru persoane fizice);

–      act de identificare fiscala(pentru persoane juridice);

–      acte de proprietate sau acte de concesionare a terenului care confera dreptul de construire;

–      certificate de urbanism;

–      planuri de incadrare in zona sc1:500, sc1:2000.

Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emisa realizarea constructiei sau instalatiei.

Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare si nu poate fi utilizat ca atare.Solicitarea avizului de amplasament este obligatorie, chiar daca constructia sau reamenajarea acesteia se va racorda sau nu la reteaua electrica.

Top