Home / Bransamente electrice / Aviz tehnic de racordare pentru spatii noi, acte necesare

Aviz tehnic de racordare pentru spatii noi, acte necesare

–      chestionar (cerere-formular de la ENEL);

–      mandat gratuit (formular de la ENEL);

–      act de proprietate teren;

–      act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic);

–      certificat de inmatriculare sau cod fiscal (pentru agenti economici-persoane juridice);

–      autorizatie de constructie;

–      certificat de urbanism;

–      aviz de amplasament eliberat de SC ENEL SA;

–      planuri de situatie sc. 1:500; sc. 1:2000.

–      Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau dovada inceperii lucrarilor de constructie de la Primarie.

Top