Legislatie

Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, 2008

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
Prin prezentul regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, denumit in continuare regulament, se stabilesc etapele si procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice.

Art. 2
Prezentul regulament se aplica raporturilor dintre operatorii de retele sau alti detinatori de retele electrice de interes public si:
a) utilizatorii care solicita racordarea la reteaua electrica a unui loc de producere sau de consum nou;
b) utilizatorii care solicita modificarea instalatiei prin care este racordat la retea un loc de producere sau de consum existent;
c) utilizatorii la ale caror locuri de producere sau consum existente se modifica elementele tehnice energetice ori administrative, caracteristice acestora.

Art. 3
In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate au semnificatiile prevazute in anexa nr. 1.

Capitolul II – Solicitarea racordarii la retelele electrice

Art. 4
(1) Operatorul de retea aproba racordarea la reteaua electrica prin emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) aparitia unui loc de producere sau de consum nou, definitiv ori temporar;
b) separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator, in vederea racordarii directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea.
(2) Se solicita operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare prin care s-a aprobat racordarea unui loc de producere sau de consum si, dupa caz, inlocuirea sau modificarea instalatiei de racordare in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, care necesita depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
b) modificarea unor elemente de natura tehnica sau administrativa ale unui loc de producere sau de consum existent fata de situatia pentru care a fost emis avizul tehnic de racordare, fara depasirea puterii aprobate prin acesta;
c) modificarea instalatiei de racordare realizata pentru un loc de producere sau de consum existent, fara cresterea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului.

Art. 5
(1) Se considera dezvoltare din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, necesitând un spor de putere, oricare dintre urmatoarele situatii:
a) dezvoltarea activitatii unui producator prin montarea de generatoare noi, inlocuirea unor generatoare existente cu altele având putere instalata mai mare sau cresterea puterii instalate a generatoarelor existente;
b) dezvoltarea activitatii unui consumator, respectiv cresterea puterii solicitate din reteaua electrica fata de puterea aprobata pentru locul de consum respectiv, determinata de extinderea activitatii proprii, dotarea suplimentara etc. sau de racordarea, in conditiile legii, a unui utilizator la retelele proprii;
c) dezvoltarea unui operator de distributie existent sau a altui detinator de retea electrica de interes public.
(2) Se considera modificare a unor elemente de natura tehnica in instalatia de utilizare, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de producere sau de consum, oricare dintre urmatoarele situatii:
a) modificarea naturii, structurii si/sau a caracteristicilor generatoarelor;
b) racordarea de catre un utilizator la reteaua proprie, in conditiile legii, a unui alt utilizator;
c) reducerea puterii absorbite de un consumator in urma separarii unui alt consumator racordat initial la instalatia sa.
(3) Se considera modificare a unor elemente de natura administrativa, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de producere sau de consum si fara modificarea unor elemente de natura tehnica, oricare dintre urmatoarele situatii:
a) schimbarea denumirii unui utilizator sau a datelor de identificare a locului de producere sau de consum din motive administrative;
b) schimbarea titularului locului de producere sau de consum prin preluarea obiectivului de la locul de producere sau de consum respectiv prin cumparare, mostenire etc.
(4) Modificarea instalatiei de racordare, fara modificarea puterii aprobate pentru un loc de producere sau de consum existent, se poate produce atunci când se solicita:
a) modificarea punctului de delimitare a instalatiilor;
b) modificarea punctului de masurare;
c) cresterea gradului de continuitate a alimentarii asigurat de instalatia de racordare;
d) conditii privind alimentarea cu energie electrica ce impun modificarea sau inlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice sau montarea de elemente noi.

Art. 6
(1) Cererile de racordare a unor locuri de producere sau de consum cu puteri mai mari de 50 MVA se adreseaza de catre solicitanti operatorului de transport.
(2) Cererile de racordare a unor locuri de producere sau de consum cu puteri de pâna la 50 MVA inclusiv, in functie de amplasarea acestora, se adreseaza de catre solicitanti, dupa caz:
a) operatorului de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice in zona respectiva;
b) altor persoane care detin o retea electrica de interes public sau care era existenta la data intrarii in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare se adreseaza operatorului de retea la care este racordat solicitantul.