Masuratori P.R.A.M

Executie prize de pamant si paratraznete

Partea principala a unei instalatii de legare la pamant o constituie priza de pamant. Aceasta este formata dintru-un ansamblu de elemente in contact cu pamantul (electrozi ) prin care se realizeaza transmiterea curentilor in pamant. Conductoarele de legare la pamant, ingropate in pamant si neizolate , se considera ca fac parte din priza de pamant , deoarece participa si ele la transmiterea curentului in pamant.
Independent de necesitatile instalatiilor electrice , se intalnesc frecvent retele de conducte metalice de apa potabila , mantale metalice de cabluri , care au un contact bun si pe o suprafata mare cu solul , putand fi folosite de aceea ca prize de pamant . Ele constituie prize de pamant naturale , diferite de prizele de pamant artificiale formate , de exemplu , din tevi de otel , banda de otel rotund sau cornier , ingropate in pamant exclusiv pentru a realiza legaturi la pamant.
Se are in vedere ca siguranta in exploatare a unei instalatii electrice depinde in mod deosebit de calitatea instalatiei de legare la pamant, iar aceasta depinde la randul ei de o executie corespunzatoare a prizelor de pamant. De asemenea se tine seama de faptul ca orice solutie trebuie justificata din punct de vedere al eficacitatii dar si economic. Se urmareste realizarea unei rezistente de dispersie cat mai mica pentru o durata de timp cat mai mare cu cheltuieli minime. De aceea se exclud utilizrea electrozilor plac , funie , precum si a cuprului in toate cazurile in care solul nu prezinta o agresivitate accentuata fata de otel. Este interzisa folosirea electrozilor din aluminiu deoarece formeaza in timp un strat superficial izolant si nu are o rezistenta mecanica corespunzatoare.

Executii instalatii electrice de joasa tensiune

In instalatiile electrice de lumina si prize se utilizeaza urmatoarele componente :
conductori masivi din aluminiu si cupru cu invelis exterior din PVC – constitue caile de curent;
tuburi de protectie din PVC – protejeaza conductorii;
doze de distributie si de aparate – pentru realizarea legaturilor electrice dintre circuite sau aparate si circuite;
sigurante fuzibile sau automate – pentru protectia instalatiei la scurtcircuit;
prize monofazate simple sau duble – pentru alimentarea receptoarelor cu tensiune;
corpuri si lampi de iluminat – pentru iluminarea incaperilor;
intreruptoare mono si bipolare – pentru cuplarea si decuplarea de la retea a lampilor;
tablou electric – pentru distributia circuitelor electrice;
contor de energie – pentru inregistrarea consumului de energie.

Executie si montaj de tablouri electrice

Tablourile de distributie sunt elemente ale instalatiilor electrice având rolul de a asigura distributia energiei electrice la alte tablouri sau la receptoare.Ele cuprind elemente de protectie, comanda sau manevra, iar la tablourile importante si aparatajul de masura, control, semnalizare, reglaj si eventual automatizare. În scopul evitarii accidentelor si a defectelor în instalatii se prefera ca pentru
fiecare tensiune de alimentare (current continuu sau current alternative, înalta sau medie tensiune) sa se prevada tablouri separate. Daca solutia nu este posibila sau daca este neeconomica, se pot utilize tablouri comune cu conditia izolarii si marcarii clare a receptoarelor de natura diferita. În scopul citirii usoare a cablajelor, în cadrul tablourilor se utilizeaza conductoare cu izolatie de culori diferite.Circuitele care pleaca din tablouri vor fi etichetate.
Din punct de vedere al protectiei fata de mediu, tablourile se clasifica în : – tablouri deschise, protejate împotriva deteriorarilor mecanice (tablouri de marmura, tablouri pe stalaje metalice, tablouri pe panouri cu acces prin spate);
– tablouri inchise, protejate impotriva deteriorarilor mecanice si picaturilor (tablouri de marmura, închise în dulapuri sau nise, tablouri pe stalaje metalice inchise în dulapuri sau nise, tablouri cu sertare, tablouri de apartament, firide electrice);
– tablouri capsulate, protejate cel putin împotriva deteriorarilor mecanice si ploii (tablouri din cutii sau dulapuri capsulate).

Obtinerea autorizatiei de functionare pentru instalatii electrice noi

– copie a avizului tehnic de racordare;
– copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
– acordurile proprietarilor terenului, in original;
– celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;
– autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie si in original, care se restituie;
– autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in orginal;
– autorizatia de infiintare sau de functionare emisa de autoritatea competenta pentru obiectivele energetice prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul,in copie.

kurent.ro