Normative

Proiectarea si executia bransamentelor se face cu respectarea normativelor prezentate mai jos:

1.2.1. Autoritate competenta – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE

1.2.2. Retea electrica – ansamblul de linii si statii electrice racordate intre ele , care functioneaza interconectat, eventual si cu alte retele .

1.2.3. Retea electrica de distributie (RED) – retea electrica prin care se transmite energia electrica in zonele de consum si se distribuie la consumatori . Reteaua include linii electrice cu tensiunea de cel mult 110 kV , instalatii electrice si echipamente de masurare .

1.2.4. Furnizor de energie electrica – este persoana juridica , titulara a unei licente de furnizare , care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multi consumatori, pe baza unei contract de furnizare .

1.2.5. Operator de distributie (similar : distribuitor) – este persoana juridica , titulara a unei licente pentru distributie si detinatoarea unei retele electrice de distributie situata intr-o anumita zona , definita prin licenta , cu niveluri de tensiuni pina la 110 kV inclusiv , ce asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor situati in acea zona .

1.2.6. Licenta : actul tehnic si juridic emis de Autoritatea competenta , prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice , romana sau straina :

– de exploatare comerciala a instalatiilor autorizate de producere , transport , dispecerizare , distributie si masurare a energiei electrice .

– de furnizare (comercializare) a energiei electrice

1.2.7. Solictant – persoana fizica sau juridica , actual sau potential utilizator RED , care solicita un aviz tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie .

1.2.8. Aviz tehnic de racordare – este avizul scris valabil numai pentru un anumit amplasament , care se emite de catre Operatorul de Distributie , la acererea unui utilizator , asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la RED , pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului , precizate la solicitarea avizului .

1.2.9. Aviz de amplasament – comunicare scrisa care se da de catre Operatorul de Distributie la cererea unui solicitant si care precizeaza acordul distribuitorului cu propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului si eventualele lucrari de eliberare de amplasament sau propune schimbarea amplasamentului obiectivului in cazul in care nu se poate face eliberarea terenului .

1.2.10. Consumator (sinonim : abonat) – persoana fizica sau juridica care cumpara energie electrica pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator racordat la instalatiile sale . Instalatiile electrice ale consumatorului sunt racordate la reteaua electrica de distributie RED , in unul sau mai multe puncte de delimitare .

Sunt definiti ca mici consumatori cei cu puteri contractate de 100 kw sau mai mici pe loc de consum , cu exceptia consumatorilor casnici .

Sunt definiti ca mari consumatori cei cu puteri contractate de peste 100 kw pe loc de consum .

1.2.11. Subconsumator – consumatorul de energie electrica alimentat din instalatiile unui alt consumator aflat in apropierea sa .

1.2.12. Consumator casnic de energie electrica – consumatorul care utilizeaza energie electrica in exclusivitate in scopuri casnice (iluminatul artificial in interiorul si exteriorul locuintei , precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta) .

1.2.13. Loc de consum – incinta in care sunt amplasate instalatiile de utilizare ale unui consumator , inclusiv ale subconsumatorilor sai , unde se consuma energia electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare . Un consumator poate avea mai multe locuri de consum .

1.2.14. Bransamentul electric – este partea dintr-o retea electrica de distributie (RED) de joasa tensiune cuprinsa intre linia electrica si instalatia electrica a consumatorului (instalatia interioara) . Bransamentul este racordat atit la linia electrica cit si la instalatia consumatorului .