Home / Bransamente electrice / Aviz tehnic de racordare pentru subconsumatori, spatii existente, acte necesare

Aviz tehnic de racordare pentru subconsumatori, spatii existente, acte necesare

Solicitarea avizului de racordare se face de catre titularul de contract.

a)    Date consumator(titular de contract):

–      adresa de solicitare a avizului tehnic de racordare:

–      chestionar energetic cu anexa tip, cu situatia existent si in perspective pentru max.5ani- se completeaza atat pentru platform cat si defalcat pentru titularul de contract si toti subconsumatorii aferenti;

–      lista de receptoare- se nominalizeaza cu puteri si tensiunu de alimentare;

–      plan de releveu incinta sc1:500 cu indicarea locului de consum si cu delimitarea imobilului(constructie, teren) detinute de subconsumator;

–      schema monofilara a tabloului general;

–      actele societatii(certificat de inmatriculare, act de identificare fiscala);

–      act de detinere al spatiului- act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege.Contractul de inchiriere va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de acord cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele societatii chiriase.

–      Planuri de incadrare in zona sc1:500, sc1:2000.

Titularul de contract va specifica in adresa daca solicita furnizorului de energie electrica spor de putere pentru alimentarea subconsumatorului sau daca se incadreaza in puterea contractata si dupa aparitia respectivului subconsumator.

b)    Date subconsumator :

–      actele societatii(certificate de inmatriculare, act de identificare fiscala):

–      act de detinere al spatiului – act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege, la care se adauga acordul titularului de contract pentru alimentare cu energie electrica a subconsumatorului din instalatiile sale si de cedare putere absorbita din cota proprie catre subconsumator.

Top