Home / Bransamente electrice / Aviz tehnic de racordare pentru un consumator care se separa dintr-un mare consumator, spatii existente, acte necesare

Aviz tehnic de racordare pentru un consumator care se separa dintr-un mare consumator, spatii existente, acte necesare

–    chestionar (cerere-formular de la ENEL);

–   mandat gratuit (formular de la ENEL);

–    chestionar energetic cu anexa tip;

–    lista de receptoare- se nominalizeaza cu puteri si tensiuni de alimentare;

–    plan de releveu incinta 1:500 cu indicarea pozitiei locului de consum;

–    schema monofilara a tabloului general;

–    actele societatii (certificate de inmatriculare, act de identificare fiscala);

–    titlu de proprietate asupra imobilului (teren+constructie);

–     planuri de incadrare in zona scara  1:500, 1:2000;

–     adresa din partea titularului de contract prin care acesta declara daca cedeaza sau nu viitorului consumator-solicitantul separatiei-din puterea sa contractata.

Top