Home / Bransamente electrice / Avizul tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele conditii

Avizul tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele conditii

–   expira perioada pentru care a fost emis;

–   se modifica datele locului de consum sau ale utilizatorului(energetic, de identificare sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui;

–   avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respective autorizatia de construire pentru obiectivul utilizatorului si/sau pentru instalatia de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impugn schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica;

–    in termen de 3luni de la emitere, daca nu a fost achitat tariful de racordare si incheiat contractul de racordare sau, dupa caz, contractul pentru distributia ori furnizarea energiei electrice sau formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica(termenul stabilit in cadrul Regulamentului, functie de tensiunea punctului de racordare).

Top