Home / Consultanta & Servicii

Consultanta & Servicii

S.C Electro Dav Install S.R.L ofera servicii de consultanta pentru:

– bransamente electrice, instalatii electrice, masuratori PRAM.

-Asiguram indeplinirea formalitatilor pentru obtinerea avizelor de la S.C. ENEL S.A.

-Obtinere certificat de urbanism ,avizele aferente si autorizatia de constructie pentru bransamentul electric.

-Asiguram indeplinirea tuturor demersurilor necesare in vederea alimentarii cu energie electrica a tututor colaboratorilor .

S.C Electro Dav Install S.R.L  executa cu maxima operativitate:

» instalatii electrice interioare si exterioare pentru constructii civile si industrial;

»bransamente, extinderi de retea (LEA/LES 0.4 kv);

» Masurarea prizelor de pamant dupa executie;

» Tablouri generale;

» instalatii electrice de joasa tensiune ;

»instalatii de impamantare si paratrasnet;

» bransamente electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kv;

» dosarul tehnic al instalatiei de utilizare (instalatia electrica interioara).

» Obtinerea autorizatiei de functionare pentru instalatii electrice noi:

– copie a avizului tehnic de racordare;

– copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;

– acordurile proprietarilor terenului, in original;

– celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;

– autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie si in original, care se restituie;

– autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in orginal;

– autorizatia de infiintare sau de functionare emisa de autoritatea competenta pentru obiectivele energetice prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul,in copie.

Top