Home / Coloana electrica

Coloana electrica

Coloana electrica este parte a bransamentului care face legatura intre firida de bransament si instalatia electrica a abonatului(respectiv a blocului de masura si protectie).

Pentru dimensionarea cablului de bransament este necesara stabilirea de catre abonat (solicitant) a puterii nominale instalate si absorbite(in kW).

Puterea instalata reprezinta suma puterilor nominale a receptoarelor electrice din instalatia abonatului.

Puterea absorbita este puterea maxima simultan absorbita de unul sau mai multi abonati, si se calculeaza astfel:

Pa=Pi x coefficient de simultaneitate  (kW).

Bransamentul electric se executa in baza avizului tehnic de racordare eliberat de SC ENEL SA, si in urma achitarii tarifului de racordare cuprins in acesta.

Top