Home / Posts tagged "Bransamente electrice Electro Dav Install"

Bransamente electrice Electro Dav Install

Bransamente electrice aeriene si subterane Electro Dav Install

Avizul tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele conditii

–   expira perioada pentru care a fost emis; –   se modifica datele locului de consum sau ale utilizatorului(energetic, de identificare sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui; –   avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respective autorizatia de construire pentru obiectivul utilizatorului si/sau pentru instalatia de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impugn schimbarea solutiei de raco...
Read More

Avizul tehnic de racordare

Avizul tehnic de racordare este avizul scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de operatorul de retea la cererea unui consummator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorilor, prevazute la solicitarea avizului.   Avizul tehnic de racordare se obtine de la SC ENEL SA de catre beneficiar in urmatoarele situatii: –      Detineti o constructie noua, nealimentata...
Read More

Aviz tehnic de racordare pentru un consumator care se separa dintr-un mare consumator, spatii existente, acte necesare

–    chestionar (cerere-formular de la ENEL); –   mandat gratuit (formular de la ENEL); –    chestionar energetic cu anexa tip; –    lista de receptoare- se nominalizeaza cu puteri si tensiuni de alimentare; –    plan de releveu incinta 1:500 cu indicarea pozitiei locului de consum; –    schema monofilara a tabloului general; –    actele societatii (certificate de inmatriculare, act de identificare fiscala); –    t...
Read More

Aviz tehnic de racordare pentru subconsumatori, spatii existente, acte necesare

Solicitarea avizului de racordare se face de catre titularul de contract. a)    Date consumator(titular de contract): –      adresa de solicitare a avizului tehnic de racordare: –      chestionar energetic cu anexa tip, cu situatia existent si in perspective pentru max.5ani- se completeaza atat pentru platform cat si defalcat pentru titularul de contract si toti subconsumatorii aferenti; –     ...
Read More

Aviz tehnic de racordare pentru spatii noi, acte necesare

–      chestionar (cerere-formular de la ENEL); –      mandat gratuit (formular de la ENEL); –      act de proprietate teren; –      act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic); –      certificat de inmatriculare sau cod fiscal (pentru agenti economici-persoane juridice); –      autorizatie de constructie; –      certificat de urbanism; –      aviz de amplasa...
Read More

Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente, schimbare de titular fara modificare de putere, acte necesare

–      chestionar (cerere-formular de la ENEL); –      mandat gratuit (formular de la ENEL); –      act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic); –      certificat de inmatriculare sau cod fiscal (pentru agenti economici-persoane juridice); –      act de detinere al spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute d...
Read More

Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente, schimbare de titular fara modificare de putere, acte necesare

–      chestionar (cerere-formular de la ENEL); –      mandat gratuit (formular de la ENEL); –      act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic); –      certificat de inmatriculare sau cod fiscal (pentru agenti economici-persoane juridice); –      act de detinere al spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute d...
Read More

Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente pentru care se solicita spor de putere, acte necesare

–    chestionar(cerere-formular de la ENEL); –   mandat gratuit(formular de la ENEL); –   act de identitate(pentru persoana fizica-consumator casnic); –   certificat de inmatriculare sau cod fiscal(pentru agenti economici-persoane juridice); –   act de detinere al spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege.Contractul de inchiriere sau comodat va fi insotit de declaratia autentificata a ...
Read More

Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente pentru care se solicita separatie, acte necesare

–   chestionar (cerere-formular de la ENEL); –   mandat gratuit (formular de la ENEL); –   act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic); –   certificat de inmatriculare sau cod fiscal (pentru agenti economici-persoane juridice); –   act de detinere al spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege.Contractul de inchiriere sau comodat va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de a...
Read More

Avizul de racordare pentru organizare de santier

Acte necesare: –          chestionar(cerere-formular de la ENEL); –          mandat gratuit(formular de la ENEL); –          act de proprietate teren; –          act de identitate(pentru persoana fizica-consumator casnic); –          certificat de inmatricula...
Read More
Top